Jongeren (van 12 tot 18 jaar) die nog niet lang in België wonen en nog niet zo goed Nederlands kunnen, komen in ons land terecht in een OKAN- klas.  

OKAN staat namelijk voor Onthaal Klas Anderstalige Nieuwkomers. Kozi is een secundaire school specifiek voor anderstalige nieuwkomers. Je krijgt naast een intensief taalbad Nederlands ook andere vakken zoals wiskunde, ICT… Bekijk hier welke lessen en vakken je krijgt. 

Kozi: Jonge leerlingen zitten in de klas

Verschillende OKAN-klassen

De indeling van de klassen gebeurt na een grondige kennismaking met onze leerlingen gedurende de eerste weken. We kijken naar het instapniveau van het Nederlands, naar de vooropleiding in je thuisland en naar je leeftijd (in functie van onze juniorklas). We gaan ook na welke talenten, interesses en leermogelijkheden je hebt. Nadien kom je terecht in een van onze OKAN-klassen. Na één of twee jaar ben je klaar om een studierichting te volgen in een nieuwe school of om te gaan werken. We bereiden je daar goed op voor.

OKAN-start

Voor leerlingen tussen 11 en 18 jaar die nog geen Nederlands kennen.
Je krijgt een aantal basisvakken en je leert Nederlands en schoolse vaardigheden die nodig zijn voor jouw vervolgopleiding.

OKAN 2de jaar

Voor leerlingen die nog extra lessen Nederlands nodig hebben of nog geen volledig schooljaar jaar OKAN hebben gevolgd. Je krijgt een aantal basisvakken en je leert Nederlands en schoolse vaardigheden die nodig zijn voor jouw vervolgopleiding.

Junior Klas

Voor anderstalige nieuwkomers die na het 5de of 6de jaar leerjaar onvoldoende Nederlands kennen om naar het middelbaar te gaan. Je krijgt een aantal basisvakken en je leert Nederlands en schoolse vaardigheden die nodig zijn om door te stromen.

 

Alfa Klas

Voor anderstalige nieuwkomers die nog niet naar school zijn geweest of die het Latijns schrift nog niet beheersen. Je leert tegelijkertijd Nederlands en lezen en schrijven in het Latijns schrift. In een tweede jaar OKAN bereiden we jou voor op een vervolgopleiding in het secundair onderwijs of een arbeidsgerichte opleiding.